نوشته‌ها

عوامل موثر بر خرید بیمه عمر

بیمه عمر یکی از بهترین و مهمترین بیمه هایی می باشد که بشر طراحی کرده است به جهت اینکه از یک طرف با ایجاد پوشش باعث کاهش آثار مصائب و مشکلات زندگی شده و از طرف دیگر به دلیل تجمیع سرمایه‌ های بیمه گزاران در شرکت‌ های بیمه‌ ای می‌تواند زمینه ساز رونق و توسعه اقتصادی جامعه از طریق این سرمایه ها شود، اما این امر زمانی محقق می شود که فرهنگ خرید بیمه ها به ویژه “بیمه عمر “ با اقبال عمومی مواجه شده و در جامعه توسعه یابد.

ادامه مطلب …